پارتیشن

پارتیشن شیشه‌ای در واقع همان دیوار شیشه ای جدا کننده دو محوطه است . که جهت اختصاصی کردن یک بخش بسیار سودمند می باشد. در چنین دورانی که طراحی ساختمان ها و محل کار مسیر متفاوتی را تجربه کرده و تمام کارفرمایان بدنبال ایجاد وجه تمایز در دفاتر خود هستند ، داشتن دفتر کار امروزی و مدرن بسیار حائز اهمیت بوده و در نحوه ارائه و نشان دادن شخصیت و ویژگی های شغلمان می تواند تاثیرگزار باشد . یکی از روش های داشتن دفتر کار منحصر به فرد ، استفاده از پارتیشن‌شیشه ای می باشد .