جام‌تراس

جام تراس یک محافظ و پوشش مناسب برای تراس است و طوری طراحی شده است که از دو فریم آلومینیومی نصب شده در کف و سقف و دو فریم در دو سمت تراس تشکیل شده است. برای زیباسازی نمای خارجی و جداسازی فضای داخل از خارج از جام بالکن استفاده می شود و با نصب این نوع شیشه امکان استفاده از این فضا در تمام سال فراهم می شود. پنل های شیشه ای به کار رفته در جام بالکن از شیشه سکوریت مقاوم و ایمن و پروفیل آلومینیومی نصب می شوند و از یراق آلات شیشه سکوریت استفاده می شود.