استخر‌‌‌شیشه‌ای

استخر شیشه‌ای به استخری گفته می‌شود که قسمتی از دیواره یا کف آن با متریال شیشه اجرا شده باشد، این استخرها عموما قیمتی بالاتر از استخرهای معمولی دارند ، آن هم به علت حساسیت اجرا و استفاده از متریال شیشه است.همانطور که می‌دانید، شیشه متریالی است که به واسطه ظرافت بالای خود شناخته می‌شود، بنابراین اگر قرار است این متریال برای دیوارهای استخر استفاده شود، باید از شیشه‌های نشکن، با کیفیت و مقاوم‌ استفاده شود که این موضوع به خودی خود، سبب افزایش هزینه می‌شود.